สพป.พิษณุโลก เขต 3 บันทึกเทปถวายพระพร

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก