สพป.ระยอง เขต ๒ รับการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจากที่ปรึกษาคัดเตอร์ ๘

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ที่ปรึกษาคัดเตอร์ ๘ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อติดตามงานการจัดโครงการอาหารกลางวัน และการอ่านออก เขียนได้ รวมถึงโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม โดยมี นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส และโรงเรียนวัดสุขไพรวัน