เขตตรวจราชการที่ 9 ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ปจ.2

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้ชำนาญการประจำเขตตรวจราชการที่ 9  ได้ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของ สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   ซึ่งนายคำแหง  แก้วจุฑามณี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   พร้อมด้วย  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2