รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาว่าที่ ผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 7 รุ่นที่ 8/2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 7 จังหวัดนครนายก พร้อมบรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนปัจฉิมนิเทศและให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 7 พร้อมคณะดำเนินงานโครงการ คณะวิทยากรพี่เลี้ยง และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 7 ให้การต้อนรับและร่วมพิธีปิดการอบรม ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก