สพม.15 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ (English Boot Camp)

วันที่ 25 กรกฎาคม​ 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยม​ศึกษา เขต 15 เป็นประธานเปิดการประชุม​เชิงปฏิบัติการ​พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ​ โดยกระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ (Boot​ Camp) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 15 ระหว่างวันที่ 25 -​ 27 กรกฎาคม​ 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60 คน และวิทยากรที่ผ่านการอบรม Boot Camp จาก British Council Thailand จำนวน 4 คน ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ (ประเทศอังกฤษ) จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล​การ​จัด​กา​รศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต 15