สพม.39 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวัน 12 สิงหาคม 2562

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวัน 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก