ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่  25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอุทัย กาญจนะ  ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สพป.สงขลา เขต 3