สพป.ยโสธร เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

 

วันนี้ ( 26 ก.ค.62 ) เวลา 09.49 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานในการจัดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีข้าราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีทุกคน และหลังจากนั้นเวลา 11.00 น ณ ห้องประชุม 2 สพป.ยโสธร เขต 1 ต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ( Cluster )