สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย น.ส.จริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ  1  โรงเรียน  ปีงบประมาณ  2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค  การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยง สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินการตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ในอนาคต โดยมีโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดจำนวน 75 โรงเรียน มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 10 โรงเรียน  เป้าหมาย ครู 1: นักเรียน 3 คน ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จัดโดย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ