ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562   ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นประธานในกิจกรรมลงแขกดำนา ณ บริเวณทุ่งนาโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2   กล่าวว่า การทำนานั้นเป็นรากเง้าของชีวิต สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่นักเรียน ที่จะดำเนินชีวิตไปในภายภาคหน้าได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน เพราะการทำนาต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากทั้งกายใจ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของอาชีพเกษตรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร/ชุมชน…….ชุลีพร/ข่าว