นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉัตรแผ่นดิน ทศมินทราชา จัดโดยสถาบันไทยศึกษา ร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณครูณัฐพล นันโทและคุณครูเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม