สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

วันนี้ ( 26 ก.ค.62 ) เวลา 09.00 น. นายภิญโญ อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งมีข้าราชการ
บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีทุกคน