ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านโพง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายสุระศักดิ์ กากแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านโพงกล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านโพง  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งทางโรงเรียนบ้านโพงได้ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยโสธร

วัตถุประสงค์  1.เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนำในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

วิทยากร : บุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

    

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)