สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธีระพงศ์  บุษบงก์  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย นายสุริภาศ  สีหะวงษ์  นางวรรณภา  บุตรวงศ์  นายธงชัย  เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ 10   เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่ข้าราชการ ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

หลังจากนั้น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้นำคณะบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน