นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับประทานรางวัลดีเด่น

นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับประทานรางวัลดีเด่น ระดับเยาวชนกลุ่มอายุ 14-18 ปี


เมื่อเร็วๆนี้ ( 25 กรกฎาคม 2562 )นางสาวแพรพรรณ คนสม ชั้นม.5/1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้ารับประทานรางวัลดีเด่น ระดับเยาวชน กลุ่มอายุ 14-18 ปี จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม