สพป.เลย เขต ๒ จัดพิธีลงนามถวายพระพรและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๑๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕  กรกฎาคม   ๒๕๖๒  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร     มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา  วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่อบรรเทาทุกข์  บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองเสมอมา  โดยมีการเปิดกรวยธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร