สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานในพิธี พร้อมบุคลากร สพป.ชัยนาท และโรงเรียนในสังกัด กว่า 2 หมื่นคน ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และร่วมแสดงพลัง  ด้วยการทำดีด้วยหัวใจ เพื่อในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยกล่าวคำปฏิญาณพลังแห่งความภักดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  ด้วยการแปรสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณโดม สพป.ชัยนาท และบำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณเขาขยาย อ.เมือง จ.ชัยนาท