สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีกับทีมนักวอลเลย์บอลชาย-หญิง โรงเรียนในสังกัด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมนักวอลเลย์บอลชาย-หญิง โรงเรียนในสังกัด ในการแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562  รอบคัดเลือกจังหวัดชัยภูมิ ประเภททีมชายชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงลาน อ.เทพสถิต รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต ประเภททีมหญิงชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้  อ.หนองบัวระเหว รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุฉนวน อ.ซับใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันมาระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ ทีมนักวอลเลย์บอลประเภททีมชาย-หญิงโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป