สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย      นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้นำบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายพระพร  ชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความสุขความร่วมเย็นของพสกนิกรชาวไทยเสมอมามีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยมี นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานในการประกอบพิธี