ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยนายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนายการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่ม, นางดวงผกา สุชาติพงศ์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในกลุ่ม, นายอำนาจ แก้วมณี รก.ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ  ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม