สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี พุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 06.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3  นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี พุทธศักราช  2562  โดยมีนายมนตรา กอซอ นายอำเภอจัตุรัส   เป็นประธานในพิธี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ซึ่งอำเภอจัตุรัส ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์ 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเวลา 08.30 น.  นายมนตรา กอซอ นายอำเภอจัตุรัส ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ทุกหมู่เหล่า ดำเนินกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยท่านประธานฯ ได้นำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน  ณ หอประชุมศูนย์กีฬาเยาวชนอำเภอจัตุรัส  ทั้งนี้ได้มี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า  ประชาชน  เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน