รมว.ศธ พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหาร สพฐ.เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วนนายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเยี่ยมชมงานนิทรรศการของ สพฐ.ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”เสมารวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ