สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562   เวลา 14.00 น.  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดสวนสาธารณะ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”  ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562    ณ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ (บริเวณฝายองคมนตรี) อุทยานแห่งชาติตาดโดน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ   โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธาน..เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมนำจิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”