สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พุทธศักราช 2562

วันที่ 28  กรกฎาคม  2562   เวลา 17.00 น.   นายประยงค์  มาแสง   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พุทธศักราช 2562  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)   โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   เป็นประธานในพิธีฯ  มีข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   ภาคเอกชนและประชาชน   เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก