รองเลขาธิการ กพฐ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ