สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

28 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้รับมอบจาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยนายประสาน นนฤาชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และข้าราชการในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหานเป็นประธานในพิธี พิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม