สพป.บุรีรัมย์ เลข 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน logbook

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (ภาคเช้า) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย โดยเน้นนโยบายการอ่านออกยกชั้น ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมการประชุม (ภาคบ่าย) พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน logbook เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางการประเมินและบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ธนานันต์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์