สพม.39 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการ ประกอบพิธีทำบุญพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 68 รูป บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในเวลา 08.00 น. บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางนิตยา ทักษิณ ประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ มีพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 เซนติเมตร จำนวน 50,000 ตัว พันธุ์ปลาแก้มช้ำ ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว และพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ขนาด 2-3 เซนติเมตร จำนวน 50,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 200,000 ตัว และหลังจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะนำหัวหน้าส่วนราชการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณศาลาประชาคม กองทัพภาคที่ 3 ยิงปืนสลุดถวายพระเกียรติฯ จำนวน 21 นัด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จะร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

Alisa Pratumpo
Latest posts by Alisa Pratumpo (see all)