ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2พิธีมอบโดมและสิ่งก่อสร้าง รร.บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบโดมและสิ่งก่อสร้าง มูลค่า 2,050,000 บาท เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) โดยได้รับมอบ 1) โดมอเนกประสงค์ จากชุมชนและศิษย์เก่า บริจาคเงินสร้างในรูปผ้่าป่าเพื่อการศึกษา มูลค่า 1,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์ใช้ในการจัดการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และบริการชุมชน 2) โรงอาหาร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพนักงานการบินไทย มูลค่า 500,000 บาท และ 3) เสาธง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะครู โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) มูลค่า 50,000 บาท ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ชุมชนและนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงโปงลางของนักเรียนเพื่อเป็นการต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน