สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปรพุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต  4   และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนายนิมิตร  ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ   ภาคเอกชน พ่อค้า จิตอาสา และประชาชนทั่วไป  ร่วมจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย

1. เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
2. เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังองแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง
3. เวลา 09.45 น. โครงการ “1อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ถนนแยกโนนขิงไค – แยกมะเฟือง
4. เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4