สพม.12 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สพม.39

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้การต้อนรับนายภานุวัชร แก้วลำหัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ