สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนวัดน้ำหัก(หลังที่ 4)ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดจำนวน 4 หลัง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายประทีป ทองด่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านให้กับเด็กหญิงกนกวรรณ เผือกสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวัดน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 หลังที่ 4 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาหรือตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มั่งคงและปลอดภัย จำนวน 4 หลัง งบประมาณ 400,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้จากการขอรับเงินสนับสนุนและระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา จากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนืธืเพื่อการกุศลต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดยจัดสร้างบ้านดังกล่าวพร้อมทั้ง สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ราคาประมาณหลังละ 100,000 บาท ในการนี้มีตัวแทนจากอำเภอคีรีรัฐนิคม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำหัก กล่าวรายงาน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดน้ำหัก ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2