สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100%

30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยมชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % ครั้งที่ 7/2562 วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจ สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 203 แห่ง และในการประชุมดังกล่าวได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของนายณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเตรียมทักษะให้นักเรียนพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21, สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงสร้างสังคมออนไลน์, ปรับระบบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ, การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning), พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา (e – learning) และเน้นสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบดิจิทัล อีกทั้ง ประธานในพิธีฯ ได้เน้นย้ำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการป้องกันการทุจริตงบประมาณทางการศึกษา ได้แก่ โครงการอาหารกลางวันและโครงการนมโรงเรียน ซึ่งการมอบนโยบายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบ สถานศึกษาที่มีคุณภาพในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีแนวทางและพัฒนาไปด้วยกัน จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป ในการนี้นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนไชยวาน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยพิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม