ครูวิทย์ระยอง ๒ สร้างเครื่องมือวัดผลแบบอัตนัย

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัยหรือแบบเขียนตอบ (Essay Test) ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และ นายจิรพล คำต่อตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐๐ คน

 

Latest posts by นางชลดา หล้าวงศา (see all)