สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดโครงการทำบุญ 9 วัด ปี 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ถวายภัตตาหารเพล ปัจจัยและเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ตามโครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562 นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ตามกรอบเกณฑ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ และนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่มุงพัฒนาข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน