สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปผลการนิเทศ4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และเป็นการรับทราบปัญหาทั้งอุปสรรคต่างๆทั้งในโรงเรียนและกลุ่มสถานศึกษาดังกล่าว โดยมีรอง ผอ.สพป.นค.1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อำเภอสระใคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน