ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 (เมือง 5) ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการและตัวแทนนักเรียนในการจัดงานแข่งขัน การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 (เมือง 5)  ครั้งที่  69  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 105  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดงานนี้ขึ้นสืบเนื่องกันมา และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  โดยในส่วนของเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 (เมือง 5)  มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 8 โรงเรียน