สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2562

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินรายการ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3