รมว.ศธ. สั่งลุยแก้ปัญหายาเสพติดภาคเหนือตอนบน พร้อมมอบหน่วยงานการศึกษา 3 จังหวัด เข้าโครงการร้อยใจรักษ์

26 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านยาเสพติดของสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัด แพร่ และจังหวัดน่าน โดยมี พลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ.) และผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


รมว.ศธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ตั้งใจมาดูเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องยาเสพติด เพราะในขณะนี้ ข้อมูลทั้งหมด ที่มูลนิธิร้อยใจรักษ์ กับข้อมูลของธนาคารโลกทุกสถาบัน ได้รายงานผลชัดเจนว่าปัญหายาเสพติดในประเทศของเราจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นมาก เนื่องจากมีการเพิ่มเข้ามาของยาเสพติด ซึ่งการทำเรื่องควบคุมปราบปรามอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะปัญหาเหล่านี้ได้ขยายตัวไปอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน รวมถึงโรงเรียนด้วย ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการจะพยายามทำตามโครงการร้อยใจรักษ์ เพราะมีรูปแบบที่เป็นรูปธรรมครบวงจร สิ่งสำคัญที่สุดเพื่อไม่ให้เด็กติดยาเสพติด เด็กจะต้องอยู่ในความเสี่ยงที่น้อยที่สุด คือชุมชนต้องเจริญ ต้องรู้ผิดรู้ถูก ชุมชนต้องเป็นชุมชนที่มีคุณธรรม มีกฎเกณฑ์ มีนิติธรรมที่ดี และมีการพัฒนาด้วย ซึ่งมูลนิธิร้อยใจรักษ์ได้เข้ามาพัฒนาโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง


นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้ หน่วยงานการศึกษาใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิร้อยใจรักษ์ และนอกจากนี้โรงเรียนก็ต้องมีการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติด สอนให้รู้ว่าว่ายาเสพติดมีโทษอย่างไร โดยการสอนแบบง่ายๆ เพราะระบบที่ติดตามเด็กไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าครูทุกคนเห็นว่านักเรียนทุกคนเป็นลูก ต้องรู้จักเด็กเป็นอย่างดี  ให้อยู่ในความดูแล เข้าใจสถานะว่าเด็กขาดเหลืออะไร ชุมชนที่เค้าอยู่เป็นอย่างไร ซึ่งขณะนี้มีมูลนิธิร้อยใจรักษ์เข้ามาช่วยเหลือ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการปรับระบบให้ดีขึ้นคือต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วย จะทำเพียงลำพังไม่ได้
ทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ ตนจะเสนอรายงานข้อมูลปัญหายาเสพติดในที่ประชุมต่อไป

บรรพต ข่าว/ฐิติมา ภาพ