สพป.ยะลา เขต 3 ขานรับนโยบายลงตรวจน้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่ร.ร.บ้านนาข่อยก่อนเลิกเรียน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ขานรับนโยบาย มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนางวราภรณ์  ใจบุญมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสุนันทา  อินทร์ชุมนุมนักวิชาการศึกษาชำนาญการและคณะ ลงตรวจน้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนบ้านนาข่อยก่อนเดินทางกลับบ้าน พร้อมให้นักเรียนชังน้ำหนักตัวและน้ำหนักกระเป๋า จากการสุ่มตรวจปรากฎว่าโรงเรียนบ้านนาข่อยให้นักเรียนถือกระเป๋านักเรียนเฉลี่ย หนัก 500 กรัม – 3 กิโลกรัม ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของนักหนักตัวนักเรียน

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สพฐ.มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตรวจน้ำหนักกระเป๋านักเรียน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น พร้อมขานรับนโยบายแจ้งผู้บริหารในสังกัดทุกโรงปฏิบัติตามมาตราการและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทางไลน์กลุ่มเป็นการเบื้องต้น และแจ้งสั่งการเป็นหนังสือส่งผ่านระบบ My –office รวมทั้งมอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงสุ่มตรวจสอบน้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนบ้านนาข่อยก่อนเดินทางกลับบ้านจากการสุ่มตรวจปรากฎว่าโรงเรียนบ้านนาข่อยให้นักเรียนถือกระเป๋านักเรียนเฉลี่ย หนัก 500 กรัม – 3 กิโลกรัม ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของนักหนักตัวนักเรียน  ทั้งนี้  ได้ฝากให้คณะเจ้าหน้าที่ที่ลงตรวจเน้นย้ำครูให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งกวดขันนักเรียนเป็นรายบุคคล เรื่องการจัดกระเป๋า รวมทั้งดูเรื่องการจัดตารางสอนของนักเรียนอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว /ศรัทธา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภาพ