สพป. สิงห์บุรี จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่. “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

  1. สพป. สิงห์บุรี จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่. “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
    ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และนางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ภายใต้ชื่อ “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดให้มีการแข่งขัน กลุ่มสาระปฐมวัย ณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี(เฉลิมพระเกียรติ) และกลุ่มสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ ณ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้การจัดการแข่งขันตามกลุ่มโรงเรียน โดยให้ประธานกลุ่มโรงเรียนรับผิดชอบการจัดการแข่งขันจนแล้วเสร็จในแต่ละกลุ่มสาระและให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้ตัดสินในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นธรรม ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม