ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการ “CPM๒S  CARE ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลรอบด้าน” และร่วมเป็นเกียรติในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 31  กรกฎาคม  2562   เวลา 09.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ชมนิทรรศการ “CPM๒S  CARE ห่วงใย ใส่ใจ ดูแลรอบด้าน”  ซึ่งจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best   Practices) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักรเยน ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2     และร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาส..นายมนัส  เจียมภูเขียว   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   รับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา (ว12/2561)   ณ  หอประชุมสายทองสายธารธรรม  สพป.ชัยภูมิ เขต 2