ผอ.เขต กลุ่มฯ ภาคเหนือตอนบน ต้อนรับ รมว.ศธ. มาติดตามนโยบายต้านยาเสพติดฯ ในจังหวัดเชียงราย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

จุดที่1 การประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต้านยาเสพติดของสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 26 ต.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จุดที่ 2 การลงพื้นที่และศึกษาดูงาน ในโครงการ “ร้อยใจรักษ์” วันศุกร์ที่ 26 ต.ค.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้วยส้านโมเดล อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ชมคลิปวิดีโอย้อยหลัง ช่วงที่ 1
https://www.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10210436762835981/

ชมคลิปวิดีโอย้อยหลัง ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10210437197726853/