โครงการป้องกันการจมน้ำ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอเรณูนคร สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอนามัย  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมโครงการป้องกันการจมน้ำเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้(ตะโกน  โยน  ยื่น) กิจกรรมให้ความรู้การฟื้นคืนชีพ (CPR) และกิจกรรมสร้างทักษะการว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม