สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพรหมพิราม

นางสาวศรีศุภัทร์  ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในการประชุม