สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับคณะการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/บุคลากรทางการศึกษา นายวิทยา จิตเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมต้อนรับ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 คณะกรรมการติดตาม ร่วมประชุมการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ (โรงเรียนต้นแบบ) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ : Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

sukhum pimpasalee
Latest posts by sukhum pimpasalee (see all)