ขยายโอกาส สพป.ระยอง ๒ เดินหน้า งานอาชีพ

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมนายประจิม มงคลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เยี่ยมชมโครงการพัฒนากระบวนการคิดด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่เมืองเศรษฐกิจ EEC ของเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมที่ ๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง