ผอ.สพป.เพชรบุรี 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อเช้าวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง และโรงเรียนบ้านบ่อหวาย ตามนโยบาย เยี่ยมให้กำลังใจทุกโรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พบผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับ คุณครูจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ มีการสอนเสริม ติวเข้ม ให้นักเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน

ส่วนโครงการอาหารกลางวัน พบว่า ทั้งสองโรงเรียน ใช้เมนู Thai School Lunch ในการประกอบอาหาร นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน มีการแจ้งล่วงหน้าของอาหารในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งยังมีการสอนเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน เช่่น การปลูกผัก การเพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงปลา เป็นต้น

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้ฝากให้ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียน ช่วยติดตามเรื่องนักเรียนที่ขาดแคลน หาวิธีการช่วยเหลือ อย่าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายโรงเรียน