สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ราชบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดยนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและคณะ จำนวน 80 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ คุณธรรม ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้บุคลากรทั้งสองสำนักงานฯ ได้ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กลุ่มที่ปฏิบัติงานด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2