ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตุปะ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตุปะ อ.โคกโพธิ์ ชมบรรยกาศการจัดห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาล ทดสอบการอ่าน การเขียนในระดับชั้น ป.1 และประชุมครูเพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทางโรงเรียนซึ่งรวมไปถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป